Smrť

Śrīmad-Bhāgavatam 6.10.3-4

Kategória: Smrť / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Ó vznešení polobozi, všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla, připravuje v době smrti o vědomí krutá, nesnesitelná bolest. Což o této bolesti nevíte?"
"Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě velice lpí na svém hmotném těle. Každý si ho chce udržet navěky a snaží se ho všemi prostředky ochránit; i za cenu všeho svého vlastnictví. Kdo by tedy byl ochotný dát své hmotné tělo komukoliv, byť by o ně žádal Samotný Pán Viṣṇu?"
Śrímad Bhagavatam 6.10.3 & 6.10.4


Komentáre