Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 2.99-103

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích podob.
Těchto šest druhů podob se projevuje v neomezeném počtu obměn. Třebaže je jich mnoho, jsou všechny jednou; není mezi nimi rozdílu.
Tato cit-śakti, známá i jako svarūpa-śakti nebo antaraṅga-śakti, má mnoho různých projevů. Udržuje království Boha se vším, co k němu patří.
Vnější energie, zvaná māyā-śakti, je příčinou nesčetného množství vesmírů s různými hmotnými silami.
Okrajová energie, jež je mezi těmito dvěma, zahrnuje nesčetné množství živých bytostí. To jsou tedy tři hlavní energie, které mají neomezeně mnoho kategorií a pododdělení.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.99 & 100 & 101 & 102 & 103


Komentáre