Dharma

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 2.94

Kategória: Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je útočištěm a sídlem všeho. Všechny vesmíry spočívají v Jeho těle.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.94


Komentáre