Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 3.90-91

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Uspokojovanie zmyslov / Zatriedene

obrazok
„Ti, kdo mají démonskou povahu, Kṛṣṇu nikdy nepoznají, ale před svými čistými oddanými se nemůže skrýt.
V tomto stvořeném světě jsou dva druhy lidí – jedni jsou démonští a druzí božští. Oddaní Pána Viṣṇua jsou božské povahy a ti, kdo jsou jejich pravým opakem, se nazývají démoni.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.90 & 3.91


Komentáre