Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 3.89

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Ó můj Pane, v hmotné přírodě je všechno omezené časem, prostorem a myšlenkou. Tvoje vlastnosti jsou však nesrovnatelné a nepřekonatelné a vždy transcendentální vůči těmto omezením. Někdy tyto svoje vlastnosti skryješ svojí vlastní energií, avšak Tvoji čistí oddaní jsou schopni Tě vidět za všech okolností.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.89


Komentáre