Bez obrázka

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.106-107

Kategória: Bez obrázka / Poznanie / Śrī Caitanya Caritāmṛta

obrazok
„Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručně vyjádřit podstatnou pravdu.
Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z nevědomosti, čímž dosáhneme hluboké lásky ke Kṛṣṇovi. To je cesta pokoje.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.106 & 107


Komentáre