Oddanosť

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 1.96

Kategória: Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré blaženosti.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.96


Komentáre