Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 5.65-69

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Vesmír

obrazok
„První puruṣa upře zdálky pohled na māyu, a tak ji oplodní semenem života v podobě živých bytostí.
Odražené paprsky Jeho těla se smísí s māyou, která pak porodí nespočet vesmírů.
Tento puruṣa pak vstoupí do každého z nesčetných vesmírů a projeví se v tolika oddělených podobách, kolik je vesmírů.  
S každým výdechem puruṣi jsou vesmíry projeveny.  
Potom, když se nadechne, vstoupí všechny vesmíry znovu do Jeho těla.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.65 & 66 & 67 & 68 & 69


Komentáre