Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 5.62-64

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Aspekt hmotné přírody zvaný māyā představuje bezprostřední příčinu vesmírného projevu. Nemůže však být skutečnou, původní příčinou, protože tou je Pán Nārāyaṇa.
Stejně jako je původní příčinou hliněného hrnce hrnčíř, je stvořitelem hmotného světa první inkarnace puruṣi (Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu).
Stvořitelem je Pán Kṛṣṇa a māyā Mu jen pomáhá jako nástroj, stejně jako je hrnčířský kruh a ostatní náčiní bezprostřední příčinou hrnce.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.62 & 63 & 64


Komentáre