Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 4.177-178

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Pán Kṛṣṇa již v minulosti slíbil, že se k oddaným bude vztahovat podle způsobu, kterým Ho uctívají.
Odměňuji svoje oddané podle toho, jak se Mi odevzdávají. Všichni ve všech ohledech kráčejí Mou cestou, ó synu Pṛthy.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.177 & 178


Komentáre