Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 4.165-166, 171

Kategória: Bez obrázka / Boh / Chtíč / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Uspokojovanie zmyslov

obrazok
„Touha po uspokojení vlastních smyslů je kāma (chtíč), ale touha po uspokojení smyslů Pána Kṛṣṇy je prema (láska).
Cílem chtíče je pouze požitek vlastních smyslů. Láska však slouží požitku Pána Kṛṣṇy, a proto je velice mocná.
Chtíč a láska jsou tedy úplně odlišné. Chtíč je jako hluboká temnota, ale láska je jako jasné slunce.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.165 & 166 & 171


Komentáre