Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 1.60

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Duchovně mocné poselství Nejvyššího Pána může být správně probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velice příjemné. Naslouchá-li člověk oddaným, rychle se ocitne na cestě duchovních zážitků, a tak postupně dosáhne pevné víry, jež se později rozvine v náklonnost a oddanost.“
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.60


Komentáre