Bez obrázka

Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.59

Kategória: Bez obrázka

obrazok
„Člověk by se tedy měl vyhýbat špatné společnosti a sdružovat se pouze s oddanými. Tito světci totiž mohou svými realizovanými pokyny rozseknout uzel, který nás poutá k činnostem nepříznivým pro oddanou službu.“
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.59


Komentáre