Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.8-9

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrīmad-bhāgavatam / Yoga

obrazok
"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ano, vyložím ti zásady oddanosti Mnĕ, jejichž následováním smrtelník přemůže nepřemožitelnou smrt."
"Mĕl by na Mĕ neustále vzpomínat, a aniž by se stal zbrklým, konat všechny své povinnosti pro Mĕ. Mĕl by Mi vĕnovat svou mysl a inteligenci a se zalíbením upínat mysl na oddanou službu Mnĕ."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.8 & 11.29.9


Komentáre