Śrīmad-bhāgavatam

Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.4

Kategória: Śrīmad-bhāgavatam / Uspokojovanie zmyslov

obrazok
"Nadduša vstupuje do materiálnych tiel stvorených bytostí, aktivuje myseľ a zmysly, a to spôsobuje, že si podmienené duše začínajú zmyslovo užívať hmotnú prírodu a jej kvality."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.4


Komentáre