Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.33

Kategória: Bez obrázka / Duša / Poznanie / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Hmotnou nevĕdomost, která působením kvalit přírody nabývá mnoha různých podob, podmínĕná duše mylnĕ pokládá za své vlastní já. Díky rozvoji duchovního poznání, Můj milý Uddhavo, tato nevĕdomost však mizí, jakmile živá bytost dosáhne osvobození. Oproti tomu vĕčné já nelze nikdy nabýt ani ztratit."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.33


Komentáre