Oddanosť

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Antya-līlā 20.12

Kategória: Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
"Nechť zvítězí zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy, které dokáže očistit zrcadlo srdce a ukončit utrpení způsobené planoucím požárem hmotné existence. Toto zpívání je dorůstajícím měsícem, který rozvíjí bílý lotos štěstí pro všechny živé bytosti, a je duší veškerého vzdělání. Toto zpívání svatého jména Kṛṣṇy zvětšuje blažený oceán transcendentálního života. Každému přináší chladivou úlevu a umožňuje vychutnávat si dokonalý nektar na každém kroku."
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.12


Komentáre