Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 24.182

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Oddaný Kṛṣṇy nikdy nežije ve strastiplných podmínkách a nemá jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi. Je zkušený a pokročilý. Cítí transcendentální blaženost lásky ke Kṛṣṇovi a neustále je pohroužený ve službě Pánu na úrovni úplné dokonalosti.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.182


Komentáre