Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 20.125-126

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Oddaná služba neboli jednání smyslů určené k uspokojení Pána se nazývá abhidheya, protože může rozvinout naši původní lásku k Bohu, jež je cílem života. Tento cíl je pro živou bytost tím nejvyšším zájmem a největším bohatstvím. Tak živá bytost dosáhne úrovně transcendentální láskyplné služby Pánu.
Když oddaný dosáhne transcendentální blaženosti důvěrného vztahu s Kṛṣṇou, pak Mu slouží a vychutnává si nálady vědomí Kṛṣṇy.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.125 & 126


Komentáre