Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 20.123

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Zapomnětlivou živou bytost Kṛṣṇa vzdělává skrze védskou literaturu, realizovaného duchovního mistra a Nadduši. S jejich pomocí může živá bytost poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, takového, jaký je, a také to, že Pán Kṛṣṇa je její věčný vládce a ten, kdo vysvobozuje ze spárů māyi. Tímto způsobem lze získat opravdové poznání o svém podmíněném životě a pochopit, jak dosáhnout osvobození.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.123


Komentáre