Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 20.114-115

Kategória: Bez obrázka / Kvality hmotnej prírody / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Ó králi, kṣetra-jña-śakti je živá bytost. I když je vybavená k životu jak v hmotném, tak i v duchovním světě, zakouší tři druhy utrpení hmotné existence, protože je ovlivněna energií avidyi (nevědomostí), která zakrývá její přirozené postavení.
Tato živá bytost, pokrytá vlivem nevědomosti, existuje v různých podobách hmotného podmínění. Ó králi, úměrně tomu je více či méně oproštěná od vlivu hmotné energie.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.114 & 115


Komentáre