Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 22.16

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Yoga

obrazok
„Ó můj Pane, nežádoucí rozkazy chtivých tužeb neberou konce. I když jsem jim už tolik sloužil, neprokázaly mi žádnou milost. Nestyděl jsem se jim sloužit, ani jsem se jich nechtěl vzdát. Ó můj Pane, ó vůdce yaduovské dynastie, nedávno se však má inteligence probudila a nyní je opouštím. Díky transcendentální inteligenci se nyní odmítám řídit nežádoucími příkazy těchto tužeb a přicházím k Tobě, abych se odevzdal u Tvých lotosových nohou, kde není strach. Zaměstnej mě prosím ve své osobní službě a zachraň mě.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.16


Komentáre