Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 21.101-102

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Pán Kṛṣṇa má mnoho zábav, z nichž nejlepší jsou ty v lidské podobě. Jeho podoba lidské bytosti je svrchovaná transcendentální podoba, ve které je pasáčkem, v ruce drží flétnu a je ve věku svěžího mládí. Je také mistrným tanečníkem. To vše se přesně hodí k Jeho zábavám v podobě lidské bytosti.
Můj drahý Sanātano, Kṛṣṇova sladká a přitažlivá transcendentální podoba je nesmírně krásná. Snaž se to pochopit. I částečné pochopení Kṛṣṇovy krásy dokáže všechny tři světy utopit v oceánu lásky. Kṛṣṇa přitahuje všechny živé bytosti ve třech světech.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.101 & 102


Komentáre