Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 20.108-110

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Zatriedene

obrazok
„Přirozeným postavením živé bytosti je být věčným služebníkem Kṛṣṇy, protože je Kṛṣṇovou okrajovou energií a projevem, který je s Pánem totožný a zároveň se od Něho liší, stejně jako molekula slunečního světla či ohně. Kṛṣṇa má tři druhy energií.
Energie Nejvyšší Osobnosti Božství, Parabrahmanu, se šíří po celém tomto vesmíru, tak jako se záře od ohně, který se nachází na jednom místě, šíří všude okolo.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.108-109 & 110


Komentáre