Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 19.150

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Ó velký mudrci, z mnoha miliónů hmotně osvobozených lidí, kteří jsou prostí nevědomosti, a z mnoha miliónů siddhů, kteří téměř dosáhli dokonalosti, je stěží jeden čistým oddaným Nārāyaṇa. Jedině takový oddaný je skutečně zcela spokojený a klidný.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.150


Komentáre