Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Antya-līlā 4.194

Kategória: Bez obrázka / Boh / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Zatriedene

obrazok
„Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností, zasvětí svůj život plnění Mých nařízení a jedná podle Mých rad. Tak dosáhne způsobilosti vychutnávat si transcendentální blaženost pocházející z výměny láskyplných nálad se Mnou.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.194


Komentáre