Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Antya-līlā 4.175-176

Kategória: Bez obrázka / Ilúzia / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Cokoliv, co nevnímáme ve vztahu s Kṛṣṇou, je třeba chápat jako iluzi (māyu). Žádná z iluzí vyřčených slovy nebo vnímaných myslí není skutečná. A protože je iluze neskutečná, není rozdíl mezi tím, co považujeme za dobré a co za špatné. V hovorech o Absolutní Pravdě takové spekulace nemají místo.
Veškerá pojetí dobra a zla v hmotném světě jsou mentální spekulace. Říkat o něčem ,To je dobré a o něčem ,To je špatné, je proto vždy chyba.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.175 & 176


Komentáre