Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 18.191-193

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Podle Koránu má Pán svrchované, blažené, transcendentální tělo. Je Absolutní Pravdou, všudypřítomnou, vševědoucí a věčnou bytostí. Je původem všeho.
Stvoření, udržování a zničení pocházejí od Něho. On je původním útočištěm všech hrubých i jemných vesmírných projevů.
Tento Pán je Nejvyšší Pravdou, která je pro všechny hodná uctívání a je příčinou všech příčin. Pokud se živá bytost zapojí do oddané služby Jemu, bude zproštěna hmotné existence.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.191 & 192 & 193


Komentáre