Bez obrázka

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.131-132

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Duša / Śrī Caitanya Caritāmṛta

obrazok
„Pánovo svaté jméno, podoba a osobnost jsou jedno a totéž. Není mezi nimi rozdíl. Protože jsou absolutní, jsou všechny transcendentálně blažené.
Mezi Kṛṣṇovým tělem a Jím samotným nebo mezi Jeho jménem a Jím samotným není rozdíl. V případě podmíněné duše se však její jméno liší od jejího těla, její původní podoby a tak dále.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.131 & 132


Komentáre