Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 15.170

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta / Yoga

obrazok
„ S úctou se klaním původní Osobnosti Božství, Govindovi, který řídí utrpení a požitek za plodonosné činnosti každé bytosti, počínaje nebeským králem Indrou až po nejmenší hmyz (indra-gopu). Ta samá Osobnost Božství odstraňuje karmické následky toho, kdo je zaměstnaný oddanou službou.̀“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170


Komentáre