Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 17.31

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Ten, kdo se považuje za nižšího, než je tráva, kdo je snášenlivější než strom, kdo pro sebe neočekává uznání, ale je naopak stále připravený projevovat veškerou úctu ostatním, může velmi snadno zpívat svaté jméno Pána neustále.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.31


Komentáre