Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 4.96-98

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Śrī Rādhā je úplná energie a Pán Kṛṣṇa je vlastníkem úplné energie. Zjevená písma dokazují, že tito dva se od sebe neliší.
Nedají se od sebe oddělit, tak jako nelze oddělit pižmo od jeho vůně či oheň od tepla.
Rādhā a Pán Kṛṣṇa jsou tedy jeden, ale přijali dvě podoby, aby si užívali nálad svých zábav.
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.96 & 97 & 98


Komentáre