Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 1.91

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahā-munim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenější oddané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje podvádění v podobě hmotně motivované zbožnosti. Vyzdvihuje nejvyšší princip věčného náboženství, který může opravdu odstranit trojí utrpení živých bytostí a přinést nejvyšší požehnání v podobě úplného blahobytu a poznání. Ti, kdo jsou ochotni naslouchat tomuto písmu s pokorným služebnickým postojem, jsou schopni okamžitě uvěznit Nejvyššího Pána ve vlastním srdci. Proto není potřeba žádného jiného písma, než je tento Śrīmad-Bhāgavatam.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.91


Komentáre