Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 8.156

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Můj drahý Pane, Ty jsi transcendentální studnice všech transcendentálních vlastností. Tvoje energie blaženosti, bytí a poznání jsou ve skutečnosti jednou vnitřní duchovní energií. I když je podmíněná duše ve skutečnosti duchovní, zakouší někdy radost, někdy bolest a někdy směs bolesti a radosti, což je způsobeno dotekem hmoty. Ty jsi však nad veškerými hmotnými vlastnostmi, a proto se v Tobě nenacházejí. Tvoje vyšší duchovní energie je zcela transcendentální a takové věci, jako je relativní radost, radost smíšená s bolestí a bolest samotná, pro Tebe neexistují.“

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.156


Komentáre