Bez obrázka

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.261

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya Caritāmṛta

obrazok
„Bhaṭṭācārya recitoval: „Ten, kdo s nadějí ve Tvůj soucit snáší vše nepříznivé, co ho potká kvůli karmě za jeho dřívější jednání, vždy Ti oddaně slouží svou myslí, slovy a tělem a neustále se Ti klaní, je jistě vhodným uchazečem o postavení Tvého čistého oddaného.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.261


Komentáre