Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 6.261

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Bhaṭṭācārya recitoval: „Ten, kdo s nadějí ve Tvůj soucit snáší vše nepříznivé, co ho potká kvůli karmě za jeho dřívější jednání, vždy Ti oddaně slouží svou myslí, slovy a tělem a neustále se Ti klaní, je jistě vhodným uchazečem o postavení Tvého čistého oddaného.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.261


Komentáre