Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Madhya-līlā 22.43

Kategória: Bez obrázka / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Podmíněné duše bloudí po různých planetách vesmíru a vstupují do různých životních druhů. Jedna z těchto duší, která má velké štěstí, může být nějakým způsobem vysvobozena z oceánu nevědomosti, tak jako se může jedna z mnoha klád plujících po řece náhodou dostat na břeh.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.43


Komentáre