Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 7.111, 116-117

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Podle přímého chápání je Absolutní Pravdou Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž vlastní úplný duchovní majestát. Nikdo se Mu nemůže vyrovnat a nikdo Jej nepředčí.
Pán je jako velký planoucí oheň a živé bytosti jsou jako malé jiskry tohoto ohně.
Živé bytosti jsou energie a nikoliv zdroj. Tímto zdrojem je Kṛṣṇa, což je názorně popsáno v Bhagavad-gītě, Viṣṇu Purāṇě a dalších védských textech.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.111 & 116 & 117


Komentáre