Bez obrázka

Śrī Caitanya-caritāmṛta - Ādi-līlā 5.85-87

Kategória: Bez obrázka / Boh / Dharma / Kvality hmotnej prírody / Śrī Caitanya-caritāmṛta

obrazok
„Přestože je Pán útočištěm všeho a přestože v Něm spočívají všechny vesmíry, je také v podobě Nadduše oporou všeho.
I když je takto dvěma způsoby spojen s hmotnou energií, nemá s ní sebemenší styk.
Takový je Pánův majestát. Třebaže se nachází v hmotné přírodě, není nikdy ovlivněn jejími kvalitami. Kvalitami přírody nejsou ovlivněni ani ti, kdo se Mu odevzdali a upřeli na Něho svoji inteligenci.“
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.85 & 5.86 & 5.87  
   


Komentáre