Bez obrázka

Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.106-107

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya Caritāmṛta / Yoga

obrazok
„Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručně vyjádřit podstatnou pravdu.“
"Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z nevědomosti, čímž dosáhneme hluboké lásky ke Kṛṣṇovi. To je cesta pokoje."
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.106 & 107


Komentáre