Bez obrázka

Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.96

Kategória: Bez obrázka

obrazok
"Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré blaženosti."
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.96


Komentáre