Bez obrázka

Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.61-63

Kategória: Bez obrázka / Oddanosť / Śrī Caitanya Caritāmṛta

obrazok
"Čistý oddaný, neustále zaměstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný."
„Světci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem. Neznají nikoho jiného než Mě, a Já proto neuznávám za vlastní nikoho jiného než je.“
„Velcí světci, jako jsi ty, jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto jsou schopni očišťovat dokonce i poutní místa.“
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.61 & 62 & 63


Komentáre