Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.70

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Tento svĕt svou hroznou tlamou uchvátila a pozřela krajta temnoty a je zbaven vĕdomí, jakoby mrtvý. Ty však milostivĕ na spící lidi tohoto svĕta pohlížíš, probouzíš je a daruješ jim zrak. Jsi proto nanejvýš šlechetný. Třikrát dennĕ bĕhem posvátných přelomů dne přivádíš zbožné na cestu konečného dobra tím, že je vybízíš k provádĕní náboženských povinností, které je umístí v jejich duchovním postavení."
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.70


Komentáre