Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.49

Kategória: Bez obrázka / Boh / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Klaním se této Nejvyšší Osobnosti Božství, původní a nejvĕtší ze všech bytostí, Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je autorem Véd a jako včela shromáždil tuto nektarovou podstatu všeho poznání a seberealizace, aby své oddané zbavil strachu z hmotné existence. Tak vĕnoval svým mnoha oddaným tento nektar z oceánu blaženosti a oni ho Jeho milostí pijí."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.49


Komentáre