Ilúzia

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.9-10

Kategória: Ilúzia / Kvality hmotnej prírody / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Osvícený človĕk, který je prostý znečištĕní hmotnými touhami, se nepovažuje za konatele tĕlesných činností, neboť ví, že při všech tĕchto činnostech pouze přicházejí smysly tvořené kvalitami přírody do styku se smyslovými objekty tvořenými stejnými kvalitami.
Nerozumná osoba sídlící v tĕle vytvořeném jejím dřívĕjším plodonosným jednáním si myslí: „Já jsem konatel.“ Proto je tento pošetilec, zmatený falešným egem, spoutaný plodonosnými činnostmi, které ve skutečnosti konají kvality přírody."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.9 & 11.11.10


Komentáre