Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.46

Kategória: Bez obrázka / Chtíč / Hmotné telo / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Moji drazí přátelé, synové asurů, živá bytost dostává různé druhy těl podle svých dřívějších plodonosných činností. Tak ji lze vidět, jak ve všech životních podmínkách — počínaje okamžikem, kdy je vpravena do matčina lůna — trpí ve spojení s daným tělem. Proto mi prosím po dobrém uvážení řekněte, jaký má ve skutečnosti zájem na plodonosném jednání, které přináší těžkosti a utrpení?"
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.46


Komentáre