Bhagavad-Gītā

Bhagavad-Gītā 3.6-7

Kategória: Bhagavad-Gītā / Zmysly

obrazok
"Ten, kto krotí svoje činné zmysly, ale jeho myseľ zotrváva pri zmyslových predmetoch, iste klame sám seba a je pokrytcom."
"Ó, Arjuna, oveľa vznešenejší je úprimný človek, ktorý sa pomocou mysle snaží ovládnuť činné zmysly a bez lipnutia začne s karma-yogou"
Bhagavad-Gītā 3.6 & 3.7


Komentáre