Ilúzia

Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.51

Kategória: Ilúzia / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Neinteligentní človĕk, který nedokáže rozeznat sebe sama od hmotné přírody, považuje dočasnou přírodu za skutečnou. Ze styku s ní je úplnĕ zmatený a vstupuje do kolobĕhu hmotné existence."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.51


Komentáre