Bez obrázka

Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.39

Kategória: Bez obrázka / Smrť / Śrīmad-bhāgavatam

obrazok
"Když živá bytost přechází ze současného do dalšího tĕla vytvořeného svou vlastní karmou, pohrouží se do příjemných a bolestivých vjemů nového tĕla a úplnĕ zapomene na zkušenost v minulém tĕle. Tomuto úplnému zapomnĕní na svou předchozí hmotnou totožnost, k nĕmuž dochází z toho či onoho důvodu, se říká smrt."
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.39


Komentáre